Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Dzimtsarakstu nodaļa Dagdā

  • Pazinojumi

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa Dagdā ar 01.10.2023. atrodas Daugavpils ielā 8, Dagda, Krāslavas novads.

391603853_648400064090185_8015938947808500479_n.jpg