Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Andrupenes pagasta pārvalde

Skolas iela 3, Andrupene, Krāslavas novads, LV-5687 e-pasts: andrupene@kraslava.lv
Pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Stepiņš

26408054

aleksandrs.stepins@kraslava.lv

Klientu apkalpošanas speciālists

65681681

andrupene@kraslava.lv

Sociālais darbinieks65681683, 27861050
Bāriņtiesas locekle28645624
Tautas nams65652289

Bibliotēka

65681686

26321962

andrupenebibl@inbox.lv

Feldšeru - vecmāšu punkts

65652500

26386304

Pamatskola

65652236, 65652238

andrupenespsk@kraslava.lv

PII „Avotiņš”

65681687

pii.avotins@inbox.lv

Komunālā saimniecība22048840
Muzejs „Andrupenes lauku sēta”

65681685, 26458876

laukuseta@kraslava.lv