Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība

reģistrācijas numurs 50900036651

adrese: Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

norēķinu konti: A/S “SEB banka” - LV39UNLA0055002444088

Telefons: 656 81 434

Mob.telefons 265 62 946

e-pasts: dagda@~@kraslava.lv

Grāmatvedība - tālr. 65681722

e-pasts: gramatvediba.dagda@~@kraslava.lv