Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība

reģistrācijas numurs 50900036651

adrese: Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

norēķinu konti: A/S “SEB banka” - LV39UNLA0055002444088

Telefons: 656 81 434

Mob.telefons 265 62 946

e-pasts: dagda@~@kraslava.lv

Grāmatvedība - tālr. 65681722

e-pasts: gramatvediba.dagda@~@kraslava.lv

NodaļaAmatsVārds, UzvārdsKabineta tel.Darba mob.tel.
  Apvienības vadītājsEdgars Tjarve 656 81 711 2 63 20 453

Administratīvā nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītājaKristīne Azina656 81 7122 86 70 441
LietvedeMarija Badūne656 81 4342 65 62 946
JuristsTatjana Munda656 81 712 
Personāla speciālistsDiāna Macuļeviča656 81 725 
Iepirkumu speciālistsOksana Rutka656 81 437 2 54 08 815
Klientu apkalpošanas speciālists

Ruta Pudnika

Ināra Stikute

656 81 701

656 81 701

 

Finanšu nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītājsInāra Tukiša656 81 715 
Galvenais grāmatvedisAstrīda Koļča656 81 722 
Galvenā grāmatveža vietnieksIrina Cereņa656 81 724 
EkonomistsIlona Jakušonokailgstošā prombūtnē 
GrāmatvedisVija Zunda656 81 714 
GrāmatvedisIlze Vidžupe656 29 412 
GrāmatvedisMārīte Oļševska656 81 724 
GrāmatvedisIveta Kalpišailgstošā prombūtnē 
GrāmatvedisĒriks Čaplinskis656 81 724 
    

Dzimtsarakstu nodaļa

Daugavpils 8, Dagda

Nodaļas vadītājas vietnieceJanīna Murāne656 81 435 
Dagdas Kultūras centrsVadītājaInese Plesņa 25701158
 Sabiedrisko attiecību speciālisteSanita Karpoviča6565326526621945
 KasiereSarmīte Kromāne65652170 

Folkloras centrs

Alejas 29, Dagda

Centra vadītājaInta Viļuma656 52 174 
Tūrisma informācijas punkts
Skolas 6, Dagda
VadītājaSintija Maļkeviča 2 57 27 379
Tūrisma konsultanteAija Šēfere 2 57 27 379

Jauniešu iniciatīvu centrs

Alejas 11a, Dagda

Centra vadītājaAina Odiņeca656 52 244 
Jaunatnes lietu speciālistsAivars Bačkurs656 52 2442 96 93 869

Saimnieciskā nodaļa

Alejas 4a, Dagda

Saimniecības pārzinisAldis Beitāns 2 66 25 322
 Automobiļa vadītājsJānis Čivkulis 2 83 78 102
Automobiļa vadītājsJurijs Čerņecovs 2 86 23 657
Automobiļa vadītājsAldis Gražulis 2 64 99 791
Automobiļa vadītājsVilmārs Pokulis 2 20 33 221