Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Paziņojums iedzīvotājiem

  • Zinas, Notikumi, Pazinojumi

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa Dagdā ar 01.10.2023. atrodas Daugavpils ielā 8, Dagda, Krāslavas novads.

IMG_9927.JPG