Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Bērziņu pagasta pārvalde

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pagasts, Krāslavas novads, LV-5697. t. 65629771, e-pasts: berzini@kraslava.lv
Pagasta pārvaldes vadītājs Žanis Locs

29575170

Klientu apkalpošanas speciālists

65629771

berzini@kraslava.lv

Sociālais darbinieks26424154
Bāriņtiesas locekle29130407
Tautas nams25722594

Bibliotēka

65629717

bibl.berzini@kraslava.lv

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Upmala"22491164