Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Svariņu pagasta pārvalde

Skolas iela 5, c. Svarinci, Svariņu pagasts, Krāslavas novads, LV-5698 e-pasts: svarini@kraslava.lv
Pārvaldes vadītājs
Jānis Andžāns
265 65249
Klientu apkalpošanas speciālists

656 28135

svarini@kraslava.lv

Sociālais darbinieks264 24154
Bāriņtiesas locekle29130407
Tautas nams263 28322
Bibliotēka

26257393