Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Mātes dienas pasākums Konstantinovā

  • Zinas

13.maijā Konstantinovas Tautas namā izskanēja Mātes dienai veltīts koncerts.

Diena bija saulaina, putni nenogurdami čivināja, tādējādi saucot visus uz koncertu, magnolija ziedēja krāšņiem ziediem. Katrs varēja uz brīdi apstāties un vērot šo skaistumu.

Koncertu atklāja Tautas nama vadītāja Gelena Radelicka, visus sirsnīgi sveicot svētkos. Siltus un mīļus vārdus visām māmiņām un vecmāmiņām veltīja arī Krāslavas novada priekšsēdētāja vietnieks Aivars Trūlis.

Kādi gan Māmiņdienas svētki bez bērniem? Bērnudārza grupiņa Lāsīte gan dzejoļus skaitīja, gan dziedāja un dejoja, gan mīļi apsveica savas māmiņas.

Pašmāju līnijdeju grupa "Magnolijas" un sieviešu vokālais ansamblis "Vēja zvans" sniedza skatītājiem iespēju baudīt deju soļus un klausīties dziesmas.

Deju kolektīvu starpā valdīja neliela rosība, vai nebūs tā, ka jādejo vienādas dejas, bet nu nē, dejas neatkārtojās. Savas dejošanas prasmes sniedza Kaunatas jauniešu deju kolektīvs “Rasa” un Kaunatas vidusskolas deju kolektīvs “Rasiņa”, Andzeļu VPDK “Eži” un Ezernieku VPDK “Bukmuiža”. Arī Andrupenes pagasta ritma deju grupa "Eiforija" bija sagatavojusi ne tikai deju, bet arī “flešmobu” visiem skatītājiem un dalībniekiem.

Ilze Vovka skatītājus iepriecināja ar pašas sacerēto dzeju. Ilze ne tikai raksta dzeju, bet arī dzied. Visi dziedāju līdzi kolektīvam no Aulejas.

Kāpēc koncertam jābūt nopietnam? Nē, protams! Tam jābūt sirdij tuvam. Tā Skaistas silītes grupiņa “Zirnīši” visiem nodemonstrēja cik jautri maziem bērniem klājas.

Kolektīvs no Skaistas ne tikai prot būt nenopietns, bet arī prot darināt ļoti interesantus tērpus. Tā nemanot skatuve pārtapa par defilēšanas mēli, kur tika demonstrēti tērpi.

Tā nemanot, smaidot un sitot plaukstas,  paskrēja divas stundas veltītas visām māmiņām.

Vairāk foto: https://www.facebook.com/KraslavasNovadsDagda 

 

Sanita Karpoviča

Dagdas KC sabiedrisko attiecību speciāliste

IMG_6158.jpg
IMG_5973.jpg
IMG_5943.jpg
IMG_6059.jpg
IMG_6230.jpg