Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Beresnes baznīcas Sv. Annas altāra tabernākula atjaunošana

  • Zinas

Beresnes baznīcas Sv. Annas altāra tabernākuls ir valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Tā izgatavošana datējama ar 18.gs. 2.ceturtdaļu, tātad no 1720. -1750.gadiem.

Tabernākuls varētu būt vecāks par pašu Beresnes baznīcu, kura uzcelta 1805. gadā. Autors nezināms.

Restaurācijas laikā ķīmiskajās analīzēs un statogrāfijā (mikroskopiskā izpēte) tika atklāti un konstatēti 12 vēsturiskie krāsojumi. Restaurācijas darbu laikā tika noņemti sekundārie krāsojumi, atjaunotas zudušās un stipri bojātās koka detaļas. Pēc restaurācijas tabernākuls ieguvis otrā krāsojuma izskatu, kāds tam varēja būt 18.gs. beigās 19.gs. sākumā.

Pirmais krāsojums bijis pamatā gaiši zils ar spilgti sarkanām dekoratīvām detaļām.

Finansējums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tabernākula restaurācijai un Beresnes baznīcas draudzes līdzfinansējumu!

 

Tabernākula atjaunošanas darbus veic restaurators Vilnis Gavars.

 

 

Viļņa Gavara fotogrāfijas un materiāli

IMG_5120.jpg
IMG_4546.jpg
IMG_4974.jpg