Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Par informatīviem materiāliem sabiedrības izglītošanai par azbestu un azbesta atbalsta programmas īstenošanu

  • Zinas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) no 2021.gada 1.novembra līdz 2028.gada 31.decembrim kopā ar 22 sadarbības partneriem īsteno Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrēto projektu „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (turpmāk – projekts).

Projekta mērķis ir mazināt atkritumu rašanos, apglabājamo atkritumu apjomu un nodrošināt to efektīvāku apsaimniekošanu.

VARAM īsteno informatīvo kampaņu “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!”, kas ietver izglītojošus un informatīvos materiālus – infografikas un informatīvus rakstus par azbesta sastopamību mūsdienās, azbesta ietekmi uz cilvēka veselību un drošu darbu ar azbestu, īsu video materiālu un Rokasgrāmatu darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem. Informatīvās kampaņas mērķis ir veicināt atbildīgu azbesta apsaimniekošanu un novērst tā negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi.

Informējam, ka VARAM projekta ietvaros ir uzsākusi atbalsta programmu trūcīgām un maznodrošinātām personām azbestu saturošā šīfera krājumu nodošanai. Trūcīgās un maznodrošinātās personas var nodot no 0,2 līdz 3 tonnām azbestu saturošo šīferi bez maksas. Pieteikšanās termiņš atbalsta saņemšanai ir līdz š.g. 31.maijam. Papildus informācija par atbalsta programmas nosacījumiem pieejama projekta tīmekļvietnē https://wastetoresources.varam.gov.lv/azbests.

Papildus informācija par projektu un tā rezultāti ir apskatāmi tīmekļvietnē https://wastetoresources.varam.gov.lv/ un sociālajos tīklos Facebook, Instagram, X/Twitter,LinkedIn un YouTube. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar VARAM Vides aizsardzības departamenta LIFE integrētā projekta ieviešanas nodaļas vecāko eksperti Santu Kristiānu Šteinblūmu (e-pasts: santa.kristiana.steinbluma@~@varam.gov.lv).

Informatīvie materiāli:

  1. trīs infografikas par azbesta sastopamību mūsdienās, ietekmi uz veselību un drošu darbu ar azbestu (datnes: VARAM_azbesta bistamiba; VARAM_azbests musdienas; VARAM_Dross darbs ar azbestu);
  2. viena infografika par azbesta atbalsta programmu trūcīgām un maznodrošinātām personām (datne: VARAM_pakalpojuma_sanemsana);
  3. kampaņas video pieejams šajā saitē: https://www.youtube.com/watch?v=DG16bDme00s;
  4. informatīvs raksts “Latvijā ir apmēram 1 miljons tonnu azbestu saturošā šīfera” pieejams šajā saitē: https://wastetoresources.varam.gov.lv/azbests/latvija-ir-apmeram-1-miljons-tonnu-azbestu-saturosa-sifera;
  5. informatīvs raksts “Pieci svarīgi noteikumi drošam darbam ar azbestu” pieejams šajā saitē: https://wastetoresources.varam.gov.lv/azbests/pieci-svarigi-noteikumi-drosam-darbam-ar-azbestu;
  6. informatīvs raksts “Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības azbestu saturošu šīferi var nodot bez maksas” pieejams šajā saitē: https://wastetoresources.varam.gov.lv/azbests/trucigas-un-maznodrosinatas-majsaimniecibas-azbestu-saturosu-siferi-var-nodot-bez-maksas
  7. rokasgrāmata darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem pieejama šajā saitē: https://wastetoresources.varam.gov.lv/storage/deliverables/e1_c1.5_meprd_handbookof-steps-and-problem-solving-regarding-asbestos-containing-waste_web.pdf.

     

 

 

Valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos p.i., Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste

 

 

VARAM_Dross_darbs_ar_azbestu.jpg
VARAM_azbests_musdienas.jpg
VARAM_pakalpojuma_sanemsana.jpg
VARAM_azbesta_bistamiba.jpg