Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Zelta rudens svētki "Krāsainas lapas šūpojas zaros"

  • Zinas

7. oktobrī Šķaunes TN tika nosvinēti krāšņi Zelta rudens svētki "Krāsainas lapas šūpojas zaros"

Rudens ir tas laiks, kad daba nebeidz pārsteigt ar savu skaistumu! Paveroties apkārt, katrs stūris ir kā gleznā uzgleznots – dzeltenas, sarkanas, oranžas vai zaļas lapas pamazām pārņem visu ainavu!

Dabā lēnām ir ienācis rudens – ar krāsu bagātību, dzestrajiem rītiem, pelēko miglas paklāju, aukstajiem vējiem un lietus mākoņiem. Vai rudens nav skaists? Acis ik dienas priecē krāsainie pavedieni pļavās, mežos un māju pagalmos.

Visu apkopojot, rudens ir viens neliels dzīves posms, kas atšķiras no visiem pārējiem gadalaikiem, bet no otras puses tas ir tikai viens no četriem gadalaikiem…

Arī Šķaunē tika svinēti rudens svētki. Šogad diemžēl laika apstākļi neļāva notikt gadatirdziņam, bet netraucēja lielā pulkā sanākt uz pasākumu.

Ieejot Tautas namā apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Svariņu iedzīvotājas Ritas Ružas rokdarbu izstādi "Manis pašas radīts...".

Tautas nama zālē varēja baudīt pasākuma amatiermākslas kolektīvu uzstāšanos, kur bija piedāvāti dažādu stilu ritma deju grupu dejas, noskatīties Kaunatas TN skeču un ļauties Salnavas TN kapelas burvīgam dziesmu izpildījumam (kurš vēlējās varēja arī griezties dejā).

Pasākumā tika godināti vasaras un rudens jubilāri: Inga Puzanova, Elizabete Šaluha, Jāzeps Pundurs, Anna Osipova, Jefrosinja Smirnova.

Neiztika protams arī bez jautrās svētku loterijas, šogad galvenā balva (ruksis) aizceļoja uz Pasienes pag.

Šķaunes TN saka lielu PALDIES amatiermākslas kolektīviem: Feimaņu kultūras nama ritma deju grupai “Karameles” (vad. Ilga Marejeva), Salnavas TN kapelai “Sveicinojam, vielejam” (vad. Aija Zeiļuka), Svariņu TN deju grupai “Večerinočka” (vad. Erna Šļahota), Dekšāres senioru līnijdeju kolektīvam “Bokonu Bryuklinis” (vad. Dzidra Bruzgule), Kaunatas TN dramatiskajam kolektīvam “Runotoji” (vad. Nellija Vasiļjeva), Austrumu deju studijai “MALIKA” no Krāslavas (vad. Anna Naidenoka), dzejoļu lasītājiem: Sofijai Muravskai, Valentīnai Sadovskai.

Sirsnīgs PALDIES Jolantai Vasiļevskai, Viktorijai Ruskulei, Jevģēnijai Bricei, Valentīnai Muižniecei par palīdzību tapt jaukam rudens dienas pasākumam.

Mīļš PALDIES Jevģēnijai Voznovičai, kura uzņēmās sagatavot garšīgu cienastu ciemiņiem.

Liels PALDIES par atbalstu Šķaunes pagasta pārvaldes vadītājam Žanim Locam un šoferim Aldim Bricam.

Novēlu visiem gaišu, krāsainu, apbrīnojamu, burvīgu, priecīgu, laipnu, dzīvespriecīgu, pasakainu, neparastu, burvīgu, brīnišķīgu rudeni, kas sniegs jums iedvesmu, maigus sapņus, gaišas cerības un siltus smaidus.

Fotogalerija: https://www.facebook.com/KraslavasNovadsDagda 

 

Ilona Kozlovska

Kultūras pasākumu organizatore

Foto: Sanita Karpoviča

IMG_3588.JPG
IMG_3538.JPG
IMG_3549.JPG
IMG_3580.JPG