Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Annas diena Dagdā

 • Zinas

Kā ik gadu, jūlijā tiek svinēta Annas diena. Tā jau tradicionāli tiek svinēta ar dažnedažādām aktivitātēm.

22. jūlijā no paša rīta visi tika gaidīti uz Annas dienas tirdziņu pilsētas skvērā. Savukārt pēc tirdziņa apmeklējuma varēja doties uz  Andrupenes pagasta Runčukiem, kur jau sesto gadu pēc kārtas notika Annas dienai veltītā melnās keramikas cepļa izņemšana. Uz cepļa izņemšanu Runčukos īpaši tika aicinātas Annas vārda īpašnieces. Tām bija sagatavotas dāvanas ar simbolisku sveicienu no podniekiem.

Dienas noslēgumā, neskatoties uz lietusgāzēm, amatiermākslas kolektīvi atsauca atmiņās Dziesmu un deju svētkus, izdejojot un izdziedot svētku repertuāru.

Apsveikuma vārdus teica Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks  Aivars Trūlis un Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs Edgars Tjarve.

Lietus svētku padarīja īpašākus, tuvākus viens otram. Svētku koncertā piedalījās:

 • Krāslavas Kultūras nama deju kopa RŪTOJ (vadītājs Jāzeps Ornicāns);
 • Izvaltas Tautas nama senioru deju kolektīvs ŠALTUPE (vadītāja Inga Leikuma);
 • Sieviešu kora VĒJU ROZE grupa (kormeistare Anželika Pokule,  koncertmeistare Jūlija Razāne);
 • Ezernieku Saietu nama vidējās paaudzes deju kolektīvs BUKMUIŽA (vadītāja Nataļja Sprukte);
 • Andzeļu Tautas nama deju kopa EŽI (vadītājs Aivars Platacis);
 • Andrupenes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs ONDRUPĪŠI (vadītāja Gunta Streļča);
 • Dagdas Kultūras centra TDA DAGDA (vadītāja Marika Vaičule);
 • Studentu deju ansamblis LAIMA (vadītāji Jānis Butkevičs un Marita Irbe);
 • Dagdas folkloras kopa OLŪTEŅI (vadītāja Inta Viļuma);
 • Dagdas baltkrievu vokālais ansamblis AKOLICA (vadītāja Karīna Beikule)
 • Krāslavas folkloras kopa PRIMAČKYS (vadītāja Ilze Mežniece);
 • Izvaltas bērnu folkloras kopa MOZĪ LATGALĪŠI (vadītāja Silvija Stivriņa);
 • Izvaltas folkloras kopa IZVOLTĪŠI (vadītāja Anda Leikuma)
 • Folkloras kopa SOVVAĻŅĪKI (vadītāja Aija Vaičule);
 • ANDRUPENES KAPELA (vadītājs  Aleksandrs Maļkevičs).

Katrs kolektīvs saņēma pateicības vārdus un nelielas dāvanas no Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas Ingas Goldbergas un Dagdas Kultūras centra vadītājas Ineses Plesņas.

Pēc svētku koncerta varēja baudīt rokmūziku ar Fēliksu Ķiģeli un grupu.

Un, protams, zaļumballe līdz rītam ar Ainaru Bumbieri.

 

Svētku noslēguma diena, 23. jūlijs, bija veltīts bērniem, jauniešiem. Dagdas muižas parka estrādē sagaidīja Adamsu ģimenīte ar izrādi un vēlāk putu ballīte, kuru bērni tik ļoti gaidīja.

Svētki ir izskanējuši godam! Uz tikšanos nākamgad!

Fotogaleriju var apskatīt https://www.facebook.com/KraslavasNovadsDagda 

Sanita Karpoviča,
Dagdas KC sabiedrisko attiecību speciāliste
 

 

IMG_2548.JPG
IMG_2810.JPG
IMG_2519.JPG
IMG_3298.JPG
IMG_2514.JPG
IMG_3076.JPG
IMG_2965.JPG